หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
องต์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
ยินดีต้อนรับ
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
“ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย
หลอมรวมความคิดสู่ความสามัคคี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการศึกษา
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวงฆ้อง
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อบต.วงฆ้อง
1
2
3
 
 
 

 
 
 
   
   
         
      การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
      การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประปา
      การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
      การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
 
   
   
         
      การก่อสร้างซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่ สองข้างทาง
      การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร
      การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
      การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความ
 
   
   
         
      การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็น มาตรฐาน
      การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
      การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาโครง การด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและศักยภาพของประชาชน
      การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
      การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การก่อสร้างสนามกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
      การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพตนเอง
      การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
   
   
         
      การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการ พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์และการบรรจุผลิตภัณฑ์
      การพัฒนามาตรฐานสินค้า และจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
      การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าและ ผลผลิตทางการเกษตรและอื่น ๆ
      การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : 055-222-456 โทรสาร : 055-222-456
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
จำนวนผู้เข้าชม 2,451,247 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.ย. 2556