หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเดชา เซ่งฮะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-5644232
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสุภาณี ฤคเวชดำรงกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-9262453
นายภัคพล แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-8424697
นางสาวเบญจพร วรรณเอก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5628756
นางสาววาสนา โพธิ์ปี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษา
โทร : 083-9546598