หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
องต์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
ยินดีต้อนรับ
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
“ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย
หลอมรวมความคิดสู่ความสามัคคี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการศึกษา
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวงฆ้อง
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อบต.วงฆ้อง
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
สภาพสังคมของตำบลวงฆ้อง มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมวิถีพุทธ โดยชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในตำบล
 
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
  วัดวงฆ้อง หมู่ที่ 2 บ้านวงฆ้อง
  วัดย่านยาว หมู่ที่ 4 บ้านย่านยาว
  วัดท่าสี่ร้อย หมู่ที่ 5 บ้านยางประดา
  วัดธรรมาราม หมู่ที่ 6 บ้านวงฆ้อง
  วัดหัวเขาสมอคร้า หมู่ที่ 8 บ้านหัวเขาสมอคร้า
  วัดวังมะด่าน หมู่ที่ 9 บ้านวังมะด่าน
  วัดเนินมะขามทอง หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะขามทอง
 
 
 
ประเพณีทำบุญกลางบ้านเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อ ๆกันมาจะทำ กันในเดือนหกขึ้นแปดค่ำซึ่งแต่ละบ้านจะมีการทำกระทงสามเหลี่ยม โดยใช้กาบกล้วยพับมุมเป็นเหลี่ยมสามด้านแล้วใช้ไม้กลัดมุมจน เรียบร้อย ก้นกระทงก็ใช้ไม้ไขว้แล้วใช้ใบตองหรือกาบกล้วยวาง เพื่อเป็นพื้นไว้ใส่ของที่ต้องเตรียมใส่กระทง ของที่ทุกบ้านทำคือ ปั้นรูปคนตามจำนวนคนในบ้าน สัตว์เลี้ยงต่างๆ แล้วแต่ที่บ้านใคร เลี้ยงอะไร และอาหาร ข้าวดำ (ใส่สีของถ่าน) ข้าวแดง (ใส่สีปูนแดง) ดอกไม้ ธูป เทียน ทุกอย่างที่กล่าวมาใส่ลงในกระทง แล้วกระทง ต้องทำเชือกผูกสามมุมรวมมัดตรงกลางไว้หิ้วเพื่อนำกระทงนี้ไปรวม ไว้บริเวณพิธีกลางหมู่บ้าน พิธีจะเริ่มโดยทุกบ้านจะนำกระทงที่ทำมา รวมกันที่บริเวณพิธีจะทำบุญกลางบ้าน ชาวบ้านก็จะนำกับอาหารหวาน คาวมาทำบุญร่วมกันด้วย ทำพิธีโดยพระสงฆ์สวดมนต์ เมื่อเสร็จพิธีจาก การถวายอาหารพระสงฆ์ พระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จชาวบ้านก็จะมี การรับประทานอาหารร่วมกัน แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็จะนำ กระทงของตนไปวางไว้นอกหมู่บ้าน การทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่า เป็นการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ของคนในบ้าน
 
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนวัดวงฆ้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  โรงเรียนย่านยาวประชานุกูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  โรงเรียนวัดธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  โรงเรียนวัดวังมะด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวงฆ้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสี่ร้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขาสมอคร้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังมะด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
อาสาสมัครสาธารณสุข 1 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 300 คน
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 122 คน
อาสาสมัครตำรวจชุมชน จำนวนสมาชิก 300 คน
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน
รถยนต์ จำนวน 2 คัน
รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง มีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้คงอยู่คู่ตำบลวงฆ้อง โดยได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมตำบลวงฆ้องขึ้นทุกปี โดยให้แต่ละหมู่บ้านได้นำสิ่งที่เป็นประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนมีมาจัดแสดง อาทิ การทำขนมจีน การละเล่นดนตรีมังคะระ การละเล่นของเด็กไทยสมัยโบราณ ฯลฯ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : 055-222-456 โทรสาร : 055-222-456
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
จำนวนผู้เข้าชม 2,451,307 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.ย. 2556