หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
องต์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
ยินดีต้อนรับ
นายภัคพล แสงจันทร์
ผู้อำนวยการก่องช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
“ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย
หลอมรวมความคิดสู่ความสามัคคี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการศึกษา
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวงฆ้อง
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อบต.วงฆ้อง
1
2
3
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยว  
 
 

ศพด.บ้านวงฆ้อง
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วงฆ้อง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การคมนาคม
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การส่งเสริมด้านอาชีพ
 
 


 
กำหนดชำระภาษีท้องถิ่นประปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑๑,๒ อาคารชุด [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
รายชื่อผู้มีสิทธืเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ว [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลว [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 163 
รับโอนย้าย [ 7 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 248 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 189 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 2 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 156 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือก [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 258 
[ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 240 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลวงฆ้อง [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 331 
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 260 
 
ทต.หัวรอ ประชาสัมพันธ์การประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ทับยายเชียง ประชุมหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีการลักลอบเผาในที่โล่ง พื้นที่เกษตร และพื [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3