หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อค่าหนังสือเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังมะด่าน (ตามใบเสนอราคาที่แนบมานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อค่าหนังสือเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดย่านยาว (ตามใบเสนอราคาที่แนบมานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อค่าหนังสือเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธรรมราม (ตามใบเสนอราคาที่แนบมานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ (นางสาวสมหวัง ไขทอง ม.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ (นายประหยัด แม้นอินทร์ ม.6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ (นายทองดี ปาระจิตร ม.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ (นายพงษ์ศักดิ์ ธูปเทียน ม.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 81