หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาเข้าเล่มสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2566 ]จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน [ 9 ต.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับนักเรียนปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อค่าหนังสือเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวงฆ้อง (ตามใบเสนอราคาที่แนบมานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อค่าหนังสือเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวเขา (ตามใบเสนอราคาที่แนบมานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อค่าหนังสือเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย (ตามใบเสนอราคาที่แนบมานี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]

   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 81