หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังมะด่าน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๒๓ คน ราคาต่อคน (ต่อหัว) ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวงฆ้อง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๑๔ คน ราคาต่อคน (ต่อหัว) ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวเขา วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๒๕ คน ราคาต่อคน (ต่อหัว) ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดย่านยาว วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๙ คน ราคาต่อคน (ต่อหัว) ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธรรมราม วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๓๖ คน ราคาต่อคน (ต่อหัว) ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าสี่ร้อย วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๙ คน ราคาต่อคน (ต่อหัว) ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Ecosys M๔๑๓๒idn จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2566 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 81