หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าสี่ร้อย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเด็กนักเรียน ๗ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธรรมาราม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเด็กนักเรียน ๒๘ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังมะด่าน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเด็กนักเรียน ๓๖ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวเขา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเด็กนักเรียน ๒๕ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดย่านยาว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเด็กนักเรียน ๙ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวงฆ้อง ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวนเด็กนักเรียน 18 คน คนละ 20 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมลูกกลิ้งดึงกระดาษพร้อมล้างหัวพิมพ์ ไล่หมึกสีทั้ง ๔ สีพร้อมค่ามือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3