หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสื่อตาม โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ ถึง ๔ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสี่ร้อย จำนวน ๒ คน คนละ ๔๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดทำสื่อ) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธรรมราม จำนวน ๑๒ คน คนละ ๔๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดย่านยาว อายุ ๓ ถึง ๔ จำนวน ๓ คน คนละ ๔๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ ถึง ๔ ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวเขา จำนวน ๑๑ คน คนละ ๔๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ ถึง ๔ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวงฆ้อง จำนวน ๑๓ คน คนละ ๔๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดทำสื่อ) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังมะด่าน จำนวน ๑๕ คน คนละ ๔๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11