หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อยาฆ่าหญ้าหรือสารเคมีกำจัดวัชพืชต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธรรมราม จำนวน ๒๓ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดย่านยาว จำนวน ๘ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวเขา จำนวน ๑๙ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวงฆ้อง จำนวน ๑๘ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6